विहान ९ बजेसम्म एक महानगरपालिका र सात उपमहानगरको मतपरिणाम अपडेट

  • काठमाडौं ।


विराटनगर महानगरपालिका
काँग्रेस १७४५
एमाले १२३६

नेपालगंज उपमहानगरपालिका
काँग्रेस १९०४
एमाले १७१९

तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका
काँग्रेस ३२००
एमाले ३६८४

बुटवल उपमहानगरपाकिा
काँग्रेस ३६०९
एमाले ३९५२

धनगढी उपमहानगरपालिका
काँग्रेस २२६६
एमाले १९९७

धरान उपमहानगरपालिका
काँग्रेस १८३९
एमाले १५६६

घोराही उपमहानगरपालिका
काँग्रेस ५१०७
एमाले ७१०७

इटहरी उपमहानगरपालिका
काँग्रेस २८१५
एमाले २४९६

,

प्रतिकृया दिनुहोस्

Loading...